Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1912 χρυσό 10 κορόνες Φρανζ Ζοσεφ Ι Αυστρία

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάρος : 3.38 gr

 

Καθαρότητα : 0.900