Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1986 χρυσό 100 Γυαν Παντα Κίνα MS69 PCGS

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1986 χρυσό νόμισμα 1 ουγγιάς χρυσό 100 Γυαν Κίνα Πάντα 

 

πιστοποιημένο σε MS69 PCGS