Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1937 χρυσή λίρα Γεώργιος 6ος PR66 CAMEO NGC(STOLEN)

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1937 χρυσή λίρα Γεώργιος IV πιστοποιημένη σε PF66 CAMEO NGC 

 

Σπάνια 

 

Βγήκε μόνο μαι χρονιά με αυτόν τον βασιλιά 

 

Χωρίς οδόντωση