Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

Αθήνα 1896 Χάλκινο μετάλλιο Συμμετοχής

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χάλκινο Μετάλλιο 1896 Συμμετοχής στους Ολυμπιακούς αγνώσες της Αθήνας στην γνήσια θήκη του 

 

Βάρος : 58 gr 

Διάμετρος : 50 mm

20.000 τιραζ