Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1911 χρυσή λίρα Καναδά Γεώργιος 5ος

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1911 χρυσή λίρα Καναδά με τον Γεώργιο 5ο 

 

Η πρώτη λίρα που κόπηκε με τον βασιλιά Γεώργιο 5ο στο νομισματοκοπέιο της Ottawa 

 

Παρόλο που το αρχικό τιραζ ειναι 256.000 , χαρακτηρίζεται ως κοινή γιατί πολλές από αυτές έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.