Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1911 χρυσή λίρα Γεώργιος 5ος PR65 CAM PCGS

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1911 χρυσή λίρα proof με τον Γεώργιο 5ο πιστοποιημένη σε PR65CAM PCGS 

 

 Συλλεκτική λίρα , κομμάτι κασετίνας με μόλις 2812 

 

Σε αντίθεση με την απλή λίρα του 1911 λονδίνου που κόπηκε σε εκατομμύρια , η συγκεκριμένη ειναι  επιμελιμένης κοπής που δόθηκε 

σε ευγενείς ανθρώπους της εποχής, με αφορμή την στέψη του βασιλιά Γεώργιου 5ου. 

 

 

 

Available
1
ΤΙΜΗ: 4.200,00 €
Ποσότητα: