Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1917 χρυσή λίρα Γεώργιος 5ος Καναδά

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1917 χρυσή λίρα Καναδάς με τον Γεώργιο 5ο

 

Δύσκολη λίρα με μόλις 58.875 τιραζ.