ΚΑρολος 2022
1931
1989 set
1825
1911
100 corona
1937
1937 George VI χρυσό πεντόλιρο PF64 ultra cameo NGC
1887 medal
1887
royal wedding
1820
1966 χρυσό πεντόλιρο Μακάριου Κύπρος MS67 PL PCGS
gothic

Άρθρα