1826 ηαλφ
1935
1911
1917
philip
gothic
1843 narrow shield
una
1937 matte
1838 χρυσή λίρα με θυρεό και την Βικτώρια
1846

Άρθρα