Αγοράζουμε χρυσά νομίσματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς
1820 Γεώργιος ΙΙΙ χρυσή λίρα MS62 PCGS

1820 Γεώργιος ΙΙΙ χρυσή λίρα MS62 PCGS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1820 χρυσή λίρα με τον Γεώργιο ΙΙΙ και τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκο, πιστοποιημένη σε MS62 PCGS. 

 

Η τελευταία ημερομηνία με τον βασιλιά Γεώργιο ΙΙΙ , ποικιλία με το ανοιχτό 2 και μεγάλη ημερομηνία. 

 

Ακυκλοφόρητη κατάσταση. 

Filter
Great Britain