Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1918 Γεώργιος 5ος χρυσή λίρα Καναδά

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1918 χρυσή λίρα νομισματοκοπέιου  Καναδά 

 

Δύσκολη με μόλις 106,570 τιραζ