Περάστε πάνω από την εικόνα για να μεγεθύνετε

1919 Γεώργιος 5ος χρυσή λίρα Καναδά

Κωδικός:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1919 Γεώργιος 5ος χρυσή λίρα Καναδά 

 

Δύσκολη με μολις 135,957 τιραζ